iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Thor

Bůh hromu (též Donar) byl u Germánů nejpopulárnější a vedle Votana největší mezi asy. Vyznačovalo ho bojové kladivo (Mjöllnir - drtič), které používal proti obrům a nestvůrám. Thor oplýval silou a drsností. Podle něho je pojmenován čtvrtek (anglicky "thursday", ... … více

Jiří Preca

George Preca se narodil 12. února 1880 v hlavním městě Malty Valletě v početné křesťanské rodině. Už jako dítě byl velmi často nemocný a po přijetí jáhenského svěcení onemocněl na smrt. Na přímluvu sv. Josefa se však uzdravil a 22. prosince 1906 byl vysvěcen ... … více

Biskupská konference

Jako trvalé zařízení je společenstvím - biskupů státu nebo určitého území, vykonávající společně některé pastorační úkoly ve prospěch křesťanů na svém území k dosahování vyššího dobra, které lidem poskytuje církev podle norem práva hlavně prostřednictvím ... … více

Nejsvětější

Obvyklý přívlastek spojovaný s Boží Trojicí a s Pannou - Marií v tom smyslu, že si zasluhují nejvyšší úctu. Ve spojení se slovem - svátost označuje eucharistického Krista ( - eucharistie).… více

Inspirace

Tento pojem pochází z latiny a znamená doslova "vdechnutí" a v přeneseném smyslu "naplnění duchem". Životní dech nebo duše je vdechnuta bohem stvořitelem; to je rozšířeným motivem v mnoha náboženstvích. Stejně to platí i pro jakékoli přijetí zjevení. ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz