iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Rada

Jeden ze sedmi - darů Ducha svatého. Zdokonaluje ctnost - moudrosti a zvláštním nadpřirozeným vnuknutím umožňuje posoudit, co je správné učinit, zvláště v obtížných případech.… více

Hlouch, Josef

(1902–1972), kněz, teolog, narozený v Lipníku u Třebíče. Po maturitě na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži studoval teologii v Olomouci, kde byl v roce 1926 vysvěcen na kněze. Poté působil na různých místech v duchovní správě. V roce 1934 byl povolán ... … více

Ophité

Sekta ctitelů hadů. Tyto rozličné proudy gnóze v Orientě se označují také jako Naasenští. V centru jejich uctívání byl had, kterého některé skupiny uctívaly jako pramen moudrosti a poznání a jiné jako původce smrti a zničení.… více

Lapsi

Lat. »padlí«. Označovalo křesťany, kteří během - pronásledování, zvláště za Decia (249-251), odpadli od víry. Existovalo několik druhů těchto odpadlíků: thurificati (ti, co obětovali pohanským bohům - kadidlo), sacrificati (ti, kteří obětovali bohům), ... … více

Mytologie

Souhrn mýtických tradic národů je předmětem mytologie. Systematickým vědeckým znázorňováním, zařazováním a výkladem mýtů se zabývají především religionistika a folkloristika.… více


Copyright iEncyklopedie.cz