iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Myslivec, Josef

(1907–1971), překladatel a publicista. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze. Soukromě studoval východní křesťanství a dějiny křesťanského umění. Knižně vydal práci Ikona (1947) a Dvě studie z dějin byzantského ... … více

Európé

Tato nymfa, dcera fénického krále Agénora, patří k Okeánkám a reprezentovala odpovídající díl země, jak si ho představovali Řekové. Zeus ji prý v podobě býka při zábavě na pláži unesl na Krétu, kde mu porodila mj. Mínóa.… více

Synedrium

Velerada, složená ze 7l členů, pod vedením velekněze, byla od 2. stol. př. Kr. až do r. 70 nejvyšší židovskou autoritou.… více

Trinace

Z lat. trinus, »trojnásobný«. Jde o sloužení tří - mší jedním knězem o nedělích a zasvěcených svátcích. T. je možná jen z pastorační nutnosti a s povolením - biskupa (CIC 905).… více

Popel

Znamení očišťování, smutku a nářku, používané i pro věštbu, je známo od starověku u všech národů. V křesťanské liturgii je popel symbolem pomíjivosti člověka. Od 11. stol. dostávají katoličtí věřící na Popeleční středu (počátek postní doby před Velikonocemi) ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz