iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Kompletář

Z lat. completa (hora), »dovršený (čas)«. Poslední - modlitba - liturgie hodin. Modlí se před nočním odpočinkem.… více

Hyacint

Hyacint se původně jmenoval Jacko (Jakub), jeho druhé jméno se objevuje až ve 14. století. Narodil se roku 1183 na zámku Lance nad městem Kamienem. Stal se knězem a kanovníkem v Krakově. Na cestě z Říma do vlasti ho kromě bl. Česlava doprovázeli další ... … více

Chtonická božstva

V řeckém božském světě platila za protipóly bohů nebe a za ztělesnění temných a tajemných mocí a sil země. Představovaly je postavy psů nebo hadů. K chtonickým božstvům patřili Hádes - Plúto nebo také Persefóné. Panovnicí těchto mocností byla Gé, bohyně ... … více

Povolání (zaměstnání)

Výdělečná činnost má rozdílnou náboženskou hodnotu: v buddhismu jsou zakázána povolání, která přicházejí do styku s krví. V Číně bylo devět degradovaných kast, k nimž se počítali např. hudebníci a herci, klasifikace, která se najde i v evropském středověku. ... … více

Svatost

Přívlastek Boha, který vyjadřuje jeho nadpřirozenost a oddělenost od veškeré stvořené skutečnosti, tím spíše od zla a hříchu. Jako odmítnutí zla a účast na přátelství s Bohem a s Boží přirozeností je požadována od všech věřících jakéhokoli stavu a zařazení ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz