iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Quodvultdeus z Kartága

Kartaginský jáhen Quodvultdeus dal Augustinovi asi roku 427 podnět k sestavení katalogu De haeresibus. V Augustinově sbírce se nacházejí dva listy tohoto jáhna.
V roce 437 se Quodvultdeus stal biskupem v Kartágu. Za dva roky nato obsadili město Vandalové ... … více

Petr Klaver

Narodil se roku 1580 ve Verdú v Katalánii ve Španělsku. Po studiích na univerzitě v Barceloně vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (1602). Pod vlivem sv. Alfonsa Rodrigueze, vrátného v jezuitské koleji na Malorce, se během studia filosofie (1605-1608) rozhodl ... … více

Etruské náboženství

Zásadně lze náboženství Etrusků těžko oddělit od řeckého, protože tito přistěhovalci byli v Itálii pořečťováni. Přesto lze mezi jmény řeckých a později římských bohů a bohyň vystopovat něco z bohů jejich vlasti, která se umísťuje někdy do Lýdie, někdy ... … více

Banáras

Posvátné indické město, dnes nazývané Váránasí, se zmiňuje poprvé pod jménem Káší v pozdní védské literatuře (8. stol. př. Kr.). V 6. stol. př. Kr. bylo prvním působištěm Buddhovým. Později se vyvinulo v nejvýznamnější hinduistické poutní místo s milionem ... … více

Msta

Odplatu za utrpěné bezpráví stejně těžkým zločinem uznávají ještě dnes mnohé kultury za vhodný prostředek zachovávání právního řádu. K tomuto pojetí také patří, že msta nemusí být vykonána bezpodmínečně na vinníkovi samotném, nýbrž může stejně tak postihovat ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz