iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dacík, Reginald Vincenc

(1907–1988), teolog, redaktor, publicista, člen dominikánského řádu, narozený v Uherském Brodě. Vstoupil do juvenátu dominikánského řádu a studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. V roce 1925 přešel do noviciátu v Olomouci, který trval rok. ... … více

Víno

Národy starověku oceňují víno jako zvláštní dar boží. Mýty o rozšíření vína jsou plné pochmurných scén a tragických událostí. Řecký mýtus líčí, jak hrdinu Ikara poslal bůh vína Dionýsos, aby rozšířil tento božský nápoj mezi lidi. Obyvatelé vesnice, zpití ... … více

Cibulka, Josef

(1886–1968), kněz a historik umění, narozený v Ústí nad Orlicí. Studoval teologii a dějiny umění na univerzitách v Římě, Paříži a Vídni. V letech 1910–1918 působil jako docent na biskupském kněžském semináři v Hradci Králové. Od roku 1922 působil na Teologické ... … více

Dominikáni, dominikánky

Členové řádu bratří kazatelů (Ordo Fratrum Praedicatorum), založeného sv. Dominikem Guzmánem (+1221), aby pečovali o zlepšení duchovního života křesťanů - kázáním a bojovali proti bludařství albigenských ( - kataři). Honorius III. r. 1216 uznal tento ... … více

Donatismus

Schizmatické hnutí ( - schizma) rozšířené v severní Africe ve 4. stol., pojmenované podle - biskupa Donata z Kartága. Ten se pokoušel ustavit vlastní křesťanskou církev, stojící proti církvi římské, rozpory vznikly v otázce tzv. - lapsi (»padlých«), kteří ... … více