iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Moravští bratři

Po porážce stavovského povstání r. 1620 a v následujících letech odešlo mnoho přívrženců Jednoty bratrské do exilu do Polska (Lešno), Německa (Ochranov) a později do Ameriky. Od r. 1722 našli potomci Českých bratří, pocházejících převážně z Fulneku (místa ... … více

El

Hlavní bůh ugaritského panteonu, otec bohů, byl bohem stvoření nebe a země a byl také bohem plodnosti. Elovou manželkou byla bohyně Aširat. Semitské slovo "el" značí doslova "bůh",… více

Drak

Hadovitá nestvůra vystupovala v mýtech a náboženstvích mnoha národů. V kulturách Evropy a Přední Asie ztělesňuje drak často ničivý, přírodě škodlivý prvek. Jeho zničení se proto považuje za požehnaný čin. Této tradici odpovídá jak boj svatého Jiří s drakem, ... … více

Fideismus

Z franc. fidéisme, odvozeného z lat. fides, »víra«.Mylná teologická a filosofická nauka, která vyznává nejen nadřazenost víry ve vztahu k rozumu, ale také neschopnost lidského rozumu poznat pravdy víry. F. měl období velkého rozmachu v první polovině ... … více

Džihád

Tento termín islámské teologie se překládá často jako "svatá válka", znamená však vlastně jen "úsilí", zvláště pro šíření islámu. Boj proti nevěřícím, jimiž jsou míněni jak pohané, tak ti, co odpadli od pravého učení islámu, se považuje v islámu za zásluhu, ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz