iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Zpovědní tajemství

Jde o závazek, jímž je poután zpovědník, eventuálně i tlumočník, nevyzradit obsah - zpovědi kajícníka (srov. CIC 983-984), pokud jde o tresty pro ty, kdo by porušili tento závazek, viz - Kodex kanonického práva (kán. 1388).… více

Dajánanda Sarasvatí

Zakladatel Árjasamádže (*Tankara, Gudžarat 1824 - +Ádžmér, Rádžhastán 30.10.1883) chtěl znovu nastolit podle slibu védský hinduismus předbuddhistické Indie.… více

Mandl, Antonín

(1917–1972), kněz, teolog, překladatel, publicista, narozený v Praze. V chlapeckých letech byl formován členstvím v Legio Angelica. Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. Teologii vystudoval v Římě, kde byl v roce 1940 vysvěcen na kněze. Za války ... … více

Sekvence

Z lat. sequentia, »pokračování«, »sled«. Zpěv ve verších nebo kadencované (rytmické) próze. Při některých slavnostech předchází - evangelium. Název pochází ze souboru neum, která vokalizovala dlouhým dozvukem not poslední samohlásku Aleluja. Pro usnadnění ... … více

Bázeň Boží

Jeden ze - sedmi darů Ducha svatého. Obdarovává člověka pocitem bohabojnosti a synovské úcty vůči Bohu (srov. Kat. 1299).… více


Copyright iEncyklopedie.cz