iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Iniciace

Ritus přechodu z dětského věku do dospělosti se označuje jako iniciace. U takzvaných přírodních národů mají tyto ceremonie zvláštní důležitost. Většinou v okamžiku pohlavní zralosti jsou inicianti (chlapci i děvčata) odděleni od zbytku společnosti a musí ... … více

Oběť

V dějinách náboženství je o. rituálním úkonem, při němž se božstvu předkládá dar. O. tedy může být odezvou na jednání božstva, nebo je má vyvolat. O. mohla být krvavá (bylo-li obětním darem zvíře, či dokonce člověk), nebo nekrvavá (oběť věcná). V židovství ... … více

Fakír

Tímto slovem "chudý" (v přeneseném smyslu "potřebující milost Boží") se označuje islámský mnich-asketa, který soustřeďuje celý svůj život k Bohu a hmotnému majetku nepřikládá žádnou váhu. Původně pochází toto jméno od žebravých dervíšů, v Indii ho však ... … více

Sestoupení do podsvětí

Sestup boha nebo hrdiny do podsvětí je prastarý mytologický motiv. Nejranější vylíčení obsahuje staromezopotamský epos "Ištařin sestup do podsvětí". Řecká mytologie vypráví o Orfeovi, který sestoupil do podsvětí, aby přivedl zpět svou milovanou Eurydiku, ... … více