iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Plenární sněm

Sněm všech místních církví téže - biskupské konference (CIC 439), zatímco provinční sněm je sněm diecézních - biskupů téže - církevní provincie (CIC 440).… více

Responsoriální žalm

Žalm recitovaný nebo zpívaný při - mši svaté po prvním čtení nebo při - liturgii hodin tak, že sólistovi odpovídá shromáždění refrénem.… více

Dagan

Tento semitský bůh, doložený asi od r. 2500 př. Kr., měl své hlavní kultovní místo ve městě Terqa u Mari ve střední oblasti Eufratu. Protože byl ztotožňován s Adadem a Enlilem, těšil se úctě i v Asýrii a Babylónii, ačkoli jeho hlavní funkcí byl bůh plodnosti, ... … více

Lazar

Bratra Marie a Marty z Betánie vzkřísil Ježíš podle líčení evangelia sv. Jana (11, 1 násl.) z mrtvých. Byl to Ježíšův poslední zázrak před velikonočními událostmi, kvůli kterému v něj mnozí uvěřili, ale jiní, v čele s farizeji, začali ještě usilovněji ... … více

Polyfémos

Syn Poseidónův hraje roli v dobrodružstvích Odysseových jako homérská bájná postava. Tento jednooký obr a lidožrout žil sám a stranou všech kyklopů v jeskyni se svými ovcemi a kozami. Odysseus ho přelstil, opil ho a oslepil. V antickém řeckém divadle ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz