iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Targumy

Targumy jsou překlady částí hebrejské bible do aramejštiny, zčásti volnou, zčásti opisnou formou; aramejština zatlačila v předkřesťanské době do značné míry hebrejštinu. Nejznámějším a vynikajícím překladem je Targum Onkelos Pentateuchu z asi 2. stol. ... … více

Beran, Josef

(1888–1969), kardinál, pražský arcibiskup, narozený v Plzni. Bohoslovecká studia absolvoval v Římě, kde byl také roku 1911 vysvěcen na kněze. Roku 1912 získal doktorát teologie. Po návratu do vlasti působil v duchovní správě v Chýši na Žluticku, na Proseku ... … více

Buri

V severogermánské mytologii je bytost s lidskou podobou praotcem všech bohů. Buri pochází ze solného kamene, který olizovala kráva Audhumla.… více

Saul

První král Izraele žil asi od r. 1050 do 1000 př. Kr. Za pomoci soudce a proroka Samuela se mu podařilo, jak dosvědčuje bible, spojit svaz kmenů pod svým vedením. Později byl snad postižen stihomamem, který se zaměřil na jeho zetě Davida. Po porážce v ... … více

Svatý otec

Obecné pojmenování - papeže se zřejmým vztahem k důstojnosti, kterou je obdařen jako zástupce Krista na zemi. - Velekněz.… více


Copyright iEncyklopedie.cz