iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Krucifer

Z lat. crux, »kříž« a fero, »nesu«. Osoba, která při liturgických oslavách nese - kříž a zahajuje - procesí.… více

Chatíb

V předislámské době byl chatíb, "řečník", mluvčím svého kmene. Na základě blízkosti politických a duchovních úřadů v islámu má i zde svou funkci. Pronáší páteční kázání v mešitě, které tradičně má náboženský, etický a politický obsah.… více

Apoštolské požehnání

Toto slavnostní požehnání uděluje papež většinou z lodžie svatopetrského chrámu. Formulí "Urbi et orbi" se míní město (Řím) a svět.… více

Apoštolské konstituce

Apoštolské konstituce (kánony) jsou nejrozsáhlejším církevním řádem, který se zachoval z časů prvotní církve. Byl sestaven ze starších církevních řádů, které ale byly částečně přizpůsobeny poměrům na konci 4. století. Z celkem osmi knih obsahuje prvních ... … více

Théseus

Athénský hrdina byl jednou z nejdůležitějších postav řeckého epického básnictví. Osvobodil své město od povinnosti poplatků vůči Krétě a zabil Mínotaura s pomocí Ariadné.… více


Copyright iEncyklopedie.cz