iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Církve-východní

Rozumí se jimi všechny církve, které vznikly na území Východořímské říše nebo i za jejími hranicemi, ale závislé na byzantské církvi. Patriarcháty v Alexandrii, Antiochii a později v Konstantinopoli a Jeruzalémě zaujaly tradičně výsadní postavení a staly ... … více

Eucharistický kongres

Národní nebo mezinárodní setkání, jehož cílem je posílit - kult - eucharistie a podpořit studium otázek, které jsou s tím spojeny. S myšlenkou přišla Francouzka E. Temisierová. První e.k. se konal v Lille r. 1881.… více

Cisterciáci

Z Cistercium, lat. názvu Citeaux, místa, kde r. 1098 sv. Robert, opat z Molesme, založil první - opatství mnišského řádu, nazývaného proto cisterciáci. Řád se chtěl navrátit k přísnému dodržování - řehole sv. Benedikta a v protikladu k úpadku, který nastal ... … více

Rozlišování duchů

Pozorná úvaha všímající si podnětů, které vedou k určitým rozhodnutím. Lze tak rozlišit mezi vedením Božím, které se projevuje v Kristu a v církvi, a mezi podněty pramenícími z lidských instinktů nebo vyvolané silami zla, které jsou v protikladu k - Duchu ... … více

Marie Goretti

Narodila se 16. října 1890 v obci Corinaldu v provincii Anconě. Dětství trávila ve Farriere di Conca u Nettuna. Po smrti otce (1900) konala domácí práce a pečovala o mladší sourozence, aby se matka mohla věnovat práci na poli. V jednom domě s nimi bydlel ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz