iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Mezoamerická náboženství

O představách víry předkolumbovských "vysokých kultur" Střední Ameriky je jen málo známo, nejvíce víme o náboženství Aztéků, s nimiž se Evropané setkali. Jejich náboženské představy známe z kronikářských záznamů prvních Španělů, zejména kněží (pro centrální ... … více

Aklamace

Z lat. acclamatio. Hromadný souhlas. Vyjádření účasti a souhlasu shromáždění. Hlavními projevy souhlasu v - liturgii jsou: amen, aleluja, sláva, hosana. Dalšími a. jsou: Svatý..., Pane, smiluj se..., vzdávejme díky Bohu..., chvála tobě, Kriste..., tvou ... … více

Církevní historiografie

V rámci vědecké teologie se církevní historiografie zabývá vylíčením a teologickou interpretací dějin církve a působením křesťanského hlásání na všechny oblasti lidského života. Církevní historiografie vznikla s úmyslem dokázat starobylost křesťanství ... … více

Improperia

Z lat. improperium, »výčitka«, »žaloba«. Verše čtené nebo zpívané na - Velký pátek při uctívání - kříže. Vyjadřují nářek, kterým jako by se Ukřižovaný obracel ke svému lidu pro jeho nevěrnost a nevděk.… více

Eidolon

V řecké víře v posmrtný život se znázorňoval stín člověka v podsvětí často jako okřídlená socha. V Novém zákoně značí eidolon obraz modly.… více


Copyright iEncyklopedie.cz