iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Putování

Nábožensky motivovaná putování v souvislosti s cestami poutníků, poutěmi a procesími se konají na celém světě. Pro poustevníky, žebravé mnichy a potulné askety představují dokonce cestu spásy. Jako příklad toho mohou sloužit takzvaní circumcellioni, raně ... … více

Lumen Christi

Lat. »světlo Kristovo«, či lépe »světlo, které je Kristus«. Zvolání, které zpívá - jáhen v průvodu, když vstupuje po - svěcení ohně do chrámu se zapálenou velikonoční svící ( - paškál), před zpěvem - exultet na počátku velikonoční - vigilie.… více

Jan XXIII.

(*Sotto il Monte u Bergama 25.11.1881 - +Řím 3.6.1963). Svolavatel 2. vatikánského koncilu byl zvolen papežem r. 1958. Během krátkého pontifikátu obrátil církevně politickou tendenci svého předchůdce Pia XII. a projevil příkladnou otevřenost vůči církevnímu ... … více

Presbyteriáni

Presbyteriánská církev vznikla z puritanismu, který se v roce 1600 rozštěpil na dva směry: independenty (viz kongregacionalismus) a presbyteriány. Stoupenci presbyteriální ústavy chtěli v 16. - 17. stol. v Anglii reformovat církevní vedení proti anglikanismu, ... … více

Bráhman

V upanišdách znamená tento ústřední pojem indických náboženství nejvyšší bytost. Je to jakási světová duše, která je uvědomělá, věčná, nekonečná, všudypřítomná a je duchovní prapříčinou vesmíru i všeho individuálního bytí.… více


Copyright iEncyklopedie.cz