iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Dva meče, teorie

Toto podobenství vysvětlovalo středověký řád, v němž stál stát a církev proti sobě. Podle církevního názoru dostal papež od Boha dva meče, z nichž si podržel ten duchovní, a světský předal císaři. Císař si naproti tomu nárokoval, že svůj dostal rovněž ... … více

Pokušení

Může znamenat vystavení zkoušce nebo svádění ke zlu. »Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší« (Jak 1,13), proto křesťan modlitbou . Otče náš (»neuveď nás v pokušení«) žádá Boha, ať nepřipustí, abychom se vydali cestou, která vede ... … více

Tradice

Z lat. tradere, »předat« (synonymum transmissione, »přenášení«). Označuje základní antropologickou skutečnost. Kdyby totiž člověk nemohl nabídnout lidem kolem sebe veškeré poznání a dovednosti, které během své existence získal, musela by každá generace ... … více

Smlouva

Překlad hebr. termínu berit, který označuje spojeneckou s. posvátné povahy, jež je nosnou kategorií SZ a která se dovolává věrnosti. Jsou v ní obsaženy různé s., všechny potvrzené z Boží iniciativy: s. s Noem a lidstvem po potopě (srov. Gn. 9,8-17), s. ... … více

Fabián

Papežem se stal v roce 236. Byla to doba poměrného klidu a misionářského nadšení. Rozdělil Řím na sedm obvodů a jejich správu svěřil sedmi jáhnům. Na začátku Deciova pronásledování zemřel mučednickou smrtí 20. ledna 250. (V církevním kalendáriu je zařazen ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz