iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Pokleknutí

Projev úcty a poddanosti - kněze a věřících během - eucharistické oběti nebo před - svatostánkem. Zatímco v latinské církvi je zvykem poklekat, ve - východních církvích se provádí tzv. - metanoia, hluboká úklona, po níž se provede políbení spojených prstů ... … více

Jansenismus

Naukové, politické a náboženské hnutí nazvané podle holandského - biskupa Cornelia Jansena (1585-1638), autora díla Augustinus (1640), které vyšlo až po autorově smrti. Hnutí se v 17. a 18. stol. rozšířilo po Evropě. J. vycházel z nauky o - milosti, zvláště ... … více

Mariologie

Z Maria a logía, z řec. lógos, »rozhovor«. Je to ta část - teologie, jejímž předmětem je studium - Marie, kterou Lumen gentium pojímá jako »tajemství vtěleného Slova a jeho tajemného Těla« (LG 54).… více

Štola

V římskokatolické církvi úzký dlouhý pás látky, který původně sloužil k utírání liturgických nádob. Symbolizuje Kristovo jho. Štola je znakem kněžské hodnosti, nosí ji biskupové, kněží a jáhni při bohoslužbě.… více

Národní církve

Jednotné církve pro stát a národ vznikaly hlavně ve dvou fázích církevních dějin: jako důsledek dogmatických bojů v byzantské říšské církvi (viz východní církve) a během nebo jako důsledek reformace, s níž začal stupňovaný národnostní cit (viz anglikánská ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz