iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Koptové

Z arab. Qibt, odvozeno ve své době z řec. (Ai)gypt(ioi), »Egypťané«. Výraz označuje Egypťany, kteří zůstali po arabské konkvistě (639) křesťany. O koptské církvi lze mluvit teprve po chalcedonském - koncilu (451), který zbavil úřadu alexandrijského - ... … více

Věřit

V latině credere, hebr. aman (odtud slovo - amen), »být klidný«, »tvrdit«, »spoléhat na něco«. Postoj víry křesťana ve vztahu k Bohu a Ježíši Kristu, Synu Božímu a ke všem zjeveným pravdám.… více

Tři králové

Výraz »mág« je nejasného původu (snad ze sanskrtského mahhet, »veliký«, nebo z pahlavského mog, »kněz«) a označuje kněžskou třídu v království Médů, kteří během vpádu Peršanů přijali nauku Zarathuštrovu. Matouš ve svém evangeliu (2,1-12) zmiňuje jisté ... … více

Avicenna

(*973/980 - +Hamadan 1037). Velmi vzdělaný učenec, působící na mnoha íránských knížecích dvorech. Byl nejvýznamnějším filozofem a lékařem islámského východu ve středověku. Systematickou formou otevíral tradicí dochovanou řeckou vědu antiky islámsko - ... … více

Achilleus

Římský voják pravděpodobně v době císaře Diokleciána. Protože se stal křesťanem, byl spolu se sv. Nereem popraven mečem (kolem roku 304). V místě, kde byli pohřbeni, na Ardeatinské cestě v Římě, stojí bazilika nesoucí jejich jména.
(V církevním kalendáriu ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz