iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Exklaustrace

Z lat. exclaustratio, doslova mimo (ex) - klášter (claustrum). Kanonický akt (prominutí života v klášteře), kterým se povoluje - řeholníkovi s věčnými - sliby žít z vážných důvodů po určitý čas, nepřekračující dobu tří let, mimo společenství. O e. může ... … více

Supplet ecclesia

Lat. »církev doplní«. Kanonické opatření, jehož pružnosti lze využít za zvláštních situací, kdy se může nedostávat výkonné moci nebo schopnosti u toho, kdo má provést určité úkony, jež by byly k újmě věřících. Stanovuje, že církev doplní jak pro vnější ... … více

Dekretály

Tato papežská rozhodnutí zodpovídala od 4. stol. formou dopisů dotazy týkající se jednotlivých konkrétních případů církevního práva. Byly sepsány ve sbírkách církevního práva a měly normativní charakter. Ve 12.- 14. stol. byly důležitým znakem papežské ... … více

Poslední soud

Soud na konci času způsobuje vyrovnání mezi mravně náboženským životem a pozemským osudem. Příklon k této představě víry je v mnoha náboženstvích. V plném vyjádření se vynořila poprvé v parsismu. V židovství je poslední soud reflektován, stejně jako v ... … více

Sedulius

Základní data o životě Sedulia nejsou známa. Jeho domovem snad byla jižní Galie, Itálie nebo Ilýrie. Tradice, že své básně uveřejňoval mezi lety 425 až 450 je věrohodná a lze ji odvodit ze samotného textu.
Jeho hlavním dílem je Carmen paschale, v němž ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz