iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Paulín Nolánský

Narodil se kolem roku 355 poblíž Bordeaux ve Francii, kde byl jeho otec vysokým římským úředníkem. Zdědil rozsáhlé pozemky a také jeho žena Terezie, španělského původu, přinesla věnem velký majetek. Po přijetí křtu (389) prodal pozemky a peníze rozdal ... … více

Pohanství

Termín p. je teologicky významný už ve SZ. Je to pojem relativní a užívá se pro vymezení vyvoleného národa vůči těm, kdo k lidu spasení (gojim) nepatří. Souběžně s tím by se měli v NZ - teologii považovat za p. ti, kdo jsou mimo (viditelné) společenství ... … více

Děkan, děkanát

Pojem označující původně římský poddůstojnický stupeň, se používá zpravidla jako titul pro představeného skupiny. Katolická církev zná jak kardinála děkana, který předsedá kardinálskému kolegiu, tak kněze děkana, jenž předsedá setkání kněží z děkanátu. ... … více

Mi-le-fo

Toto čínské jméno Buddhy Maitréji se v národním náboženství Číny často ztotožňuje s bachratým bohem štěstí, jehož typ se vyvinul asi v 11. stol. z Buddhy budoucnosti.… více

Ozeáš

Starozákonní prorok, jehož jméno znamená záchranu nebo pomoc, působil asi od r. 750 až do zničení v roce 722 př. Kr. v severní říši Izrael. Jeho stejnojmenný spis tvoří začátek takzvaných malých proroků a obsahuje jeho řeči proti náboženskému příklonu ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz