iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Nestoriánská církev

Vlastním názvem `Apoštolská církev Východu', zvaná též východosyrská nebo asyrská církev. Po odsouzení koncilem v Efesu (431) a po skončení koncilu v Chalcedonu (451) uprchli stoupenci konstantinoposlkého patriarchy Nestoria (+451) do Persie ( - nestoriánství). ... … více

Kropenka

Nádoba na svěcenou vodu. Bývá umístěna na sloupu nebo přímo ve zdi při vstupu do kostelů, většinou má tvar mísy nebo mušle, do které věřící noří ruku, jíž se pokřižují. Přenosná k. sestává z kovové nádobky opatřené rukojetí a z kropítka.… více

Pygmejské náboženství

Pojem Pygmejové se používá především pro skupiny lovců a sběračů. Jsou malého vzrůstu a žijí ve středoafrickém deštném lese. Termín "pygmej" se užívá i pro označení dalších skupin Homo sapiens, pro jejichž příslušníky je charakteristický malý vzrůst (např. ... … více

Mluvení jazyky

Řec. glosolalia. Extatický jev, rozšířený v prvních křesťanských společenstvích (Sk 2,3nn, Sk 11, Sk 10,46, Sk 19,6, 1 Kor 12,10.28.30, 1 Kor 13,1, 1 Kor 14,2nn). - Charisma, - dary Ducha svatého.… více

Jan I.

Pocházel z Toskánska a stal se papežem v roce 523, kdy Itálii ovládal gótský král Theodorich. Ten stál na straně ariánů a chtěl se jich zastat i u císaře Justina I. Proto poslal do Konstantinopole výpravu, kterou musel vést papež jako králův legát. S ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz