iEncyklopedie.cz zpracovává témata spojená s monoteistickými náboženstvími (judaismus, křesťanství, islám). Dále se věnuje religionistice a výhledově i dalším souvisejícím humanitním oborům. Zde naleznete informace o iEncyklopedii.cz

Naše tipy

Benedikt XVI.

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI. (265. nástupce apoštola Petra), se narodil 16. dubna 1927 v bavorském městečku Marktl am Inn (diecéze Passau – Pasov) jako třetí dítě Josepha a Marie Ratzingerových (sourozenci Georg a Marie). Otec pocházel z tradiční ... … více

Chasidismus

Na počátku 18. stol. vzniklo na jihu Polska židovské lidové masové hnutí, které založil rabí Israel ben Eliezer (*kolem r. 1699 - +1760), zvaný také Baal Šem Tov. Základní myšlenka, podle níž může být Bůh poznán intuitivně ve všech, i profánních věcech, ... … více

Mezopotamské náboženství

Severní část "země mezi dvěmi řekami" Eufratem a Tigridem se nazývala od antiky Mezopotámií, jižní část Babylónií, resp. Chaldeou. Na severu Mezopotámie jsou už v 6. tisíciletí náznaky tvorby vysoké kultury. Začátek monumentální architektury ve 4. tisíciletí ... … více

Šíité

Pod tímto pojmem jsou zahrnuty všechny skupiny a sekty, které uznávají Alího jako jediného právoplatného Prorokova nástupce (viz chalífa, imám). Jádrem šíitské nauky je, že o nástupnictví Muhammada rozhoduje Bůh, jak Muhammad sám hlásal. Z toho plyne, ... … více

Templáři

Templáři, pojmenovaní podle svého řádového sídla v blízkosti Šalomounova chrámu (Templu) v Jeruzalémě (Milites Templi, Fratres militiae Templi), patřili ke třem velkým duchovním rytířským řádům (ještě johanité, německý řád). Francouzský rytíř Hugo des ... … více

Jan Pavel II.

Mládí.
Karol Józef Wojtyla, pozdější papež Jan Pavel II., se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích u Krakova (Polsko). Jeho otci, důstojníkovi, bylo čtyřicet a matce, jež byla v domácnosti, šestatřicet. Karolův bratr Edmund byl o čtrnáct let starší. ... … více

Výpis náhodně vybraných hesel

Aurora

Bohyně ranních červánků, nazývaná Řeky Éós, byla dcerou Titánů Hyperíona a Theie. Jako sestra Hélia a Selény se považuje za božstvo astrální. Byla matkou větrů, hvězd a Jitřenky.… více

Peleus

V Homérově eposu Ílias je Peleus králem Myrmidů, jako patron pohoří Pelion má však i mytologickou dimenzi. Má polobožský původ, protože se označuje za vnuka Cheirónova. Jako historická osoba je otcem Achilleovým a manželem Néreovny Thetis. Protože se ... … více

Spiritualismus

Tímto pojmem se označuje zcela určitý náboženský postoj, blízce příbuzný mystice, jehož známkami jsou úplné zniternění a přímo blouznivá zbožnost. Stoupenci spiritualistické religiozity odhazují všechny zevní projevy náboženského, jako dogmata, rity a ... … více

Hugenoti

Původně přezdívka pro stoupence - reformace ve Francii, odvozená snad od jméne Huguese Bezansona, vůdce protisavojské strany v Ženevě, nebo pravděpodobněji z německého Eidgenossen, »spříseženci«. Francouzské - protestantství se záhy přestalo označovat ... … více

Canossa

Hrad (zal. asi 940, dnes zřícenina) markraběcího rodu z Canossy, který stál až do r. 1255 u Reggia nell'Emilia v horní Itálii, na němž za zprostředkování markraběnky Matyldy Toskánské dosáhl německý král Jindřich IV. po třídenním pokání 28. 1. 1077 zproštění ... … více


Copyright iEncyklopedie.cz